Hjem

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Vårt mål er å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av årskullene. Derfor er vi et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet. Vi ønsker også å knytte kontakter med fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning.

SAMSIK arrangerer bedriftspresentasjoner, fagkvelder og kurs relatert til studiet. I tillegg til faglige arrangement arrangerer SAMSIK også sommeravslutning, julebord, minigolf, quiz og mye annet sosialt.

Her er våre siste innlegg:

Har du noen spørsmål? Send en e-post til:
samsik@stud.uis.no

Styret 2023/2024

Leder: Michael Bergstrøm Morrison

Nestleder: Bettina Sonerud

Økonomiansvarlig: Tobias Næss

Bedriftsansvarlig: Cecilie Nordby Gjøstein

Fagansvarlig: Benedikte Sundfjord 

Kommunikasjonsansvarlig: Ingvil Heramb Damås

Arrangementsansvarlig: Tonje Skogland Halvorsen

Sosialansvarlig: Cecilie Ulrikke Gustafsson

Fadderleder: Vilde Sofie Silseth

Styret 23/24: Fra venstre oppe: Bettina, Tobias, Michael, Vilde, Cecilie. Fra venstre nede: Benedikte, Cecilie, Ingvil, Tonje.

For kontaktinformasjon til styremedlemmer se.