Hjem

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Vårt mål er å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av årskullene. Derfor er vi et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet. Vi ønsker også å knytte kontakter med fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning.

SAMSIK arrangerer bedriftspresentasjoner, fagkvelder og kurs relatert til studiet. I tillegg til faglige arrangement arrangerer SAMSIK også sommeravslutning, julebord, minigolf, quiz og mye annet sosialt.

Her er våre siste innlegg:

Har du noen spørsmål? Send en e-post til:
samsik@stud.uis.no

Styret 2024/2025

Leder: Maren Emilie Haakensen

Nestleder: Anna Brandeggen

Økonomiansvarlig: Thomas Kleppa Hanssen

Bedriftsansvarlig: Amalie Wathne

Fagansvarlig: Maaike Mans

Kommunikasjonsansvarlig: Vilde Gjøvik

Arrangement- og sosialansvarlig: Tuva Hvidsand Myhr

For kontaktinformasjon til styremedlemmer se.