Hjem

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Vårt mål er å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av årskullene. Derfor er vi et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet. Vi ønsker også å knytte kontakter med fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning.

SAMSIK arrangerer bedriftspresentasjoner, fagkvelder og kurs relatert til studiet. I tillegg til faglige arrangement arrangerer SAMSIK også sommeravslutning, julebord, minigolf, quiz og mye annet sosialt.

Her er våre siste innlegg:

Har du noen spørsmål? Send en e-post til:
samsik@stud.uis.no

Styret 2022/2023

Leder: Katrine Djupvik Grindheim

Nestleder: Helene Gibbs

Økonomiansvarlig: Nora Kristine Rasmussen

Bedriftsansvarlig: Elida Grønningsæter

Fagansvarlig: Ida-Kristin Johnsen 

Kommunikasjonsansvarlig: Carina Karlsen

Arrangementsansvarlig: Ida Bolkan 

Sosialansvarlig: Tonje Stamnes Lindbom

Fadderleder: Kristine Pettersen Kofoed 

Styret 22/23: Fra venstre oppe: Kristine, Elida, Helene, Ida-Kristin, Ida. Fra venstre nede: Carina, Tonje, Katrine, Nora.

For kontaktinformasjon til styremedlemmer se.