Hjem

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Vårt mål er å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av årskullene. Derfor er vi et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet. Vi ønsker også å knytte kontakter med fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning.

SAMSIK arrangerer bedriftspresentasjoner, fagkvelder og kurs relatert til studiet.

Her er våre siste innlegg:

Har du noen spørsmål? Send en e-post til:
samsik@stud.uis.no

Styret 2021/2022

Leder: Markus Isaksen

Nestleder: Marte Minglan Olsen

Økonomiansvarlig: Liv-Åse Hesvik-Lorck

Bedriftsansvarlig: Martin Schanche-Olsen

Fagansvarlig: Sina Rebekka Moen

Kommunikasjonsansvarlig: Tonje Tveita Stangeland

Arrangementsansvarlig: Pia Nordbø

Sosialansvarlig: Sara Hamre Gjerde

Fadderleder: Sofie Sagedahl Høydal

For kontaktinformasjon til styremedlemmer se.