Registrer deg

Ved å registrere deg på www.samsik.no godkjenner du at du ønsker å være medlem av linjeforeningen og at du går et masterstudie innen Samfunnssikkerhet eller Teknisk Samfunnssikkerhet.

Du akseptererer at vi kan kontakte deg om relevant informasjon til studiet, blant annet arrangementer, karrieremuligheter, semesterplan og innkallelser til møter.

  • Skal være ditt studentnummer
  • Din studentmail