Registrer deg

For å lage ny bruker, trykk på «logg inn», deretter trykker du på knappen «register», som er plassert under innloggingsfeltene.

Ved å registrere deg på www.samsik.no godkjenner du at du ønsker å være medlem av linjeforeningen og at du går et masterstudie innen Samfunnssikkerhet eller Teknisk Samfunnssikkerhet.

Du akseptererer at vi kan kontakte deg om relevant informasjon til studiet, blant annet arrangementer, karrieremuligheter, semesterplan og innkallelser til møter.