For bedrifter

Som samarbeidspartner med linjeforeningen SAMSIK kan du bidra til å gjøre studietiden vår mer innholdsrik! Vi jobber aktivt for å oppdatere oss om næringslivet, slik at studentene er mest mulig opplyst om deres muligheter etter endt studietid.

Vi kan skreddersy arrangementer, bedriftsbesøk eller bedriftspresentasjoner ved behov for rekruttering eller nettverksbygging.

Hver september arrangerer SAMSIK og en fagdag, der næringslivet lyser ut stillinger og foreleser om interessante temaer og utfordringer deres bedrift står ovenfor.

Ønsker du å avtale et mulig samarbeid med oss, ta kontakt med på bedrift@samsik.no

Masteroppgaver

Vi har dyktige studenter innenfor tverrfaglige fag med mulighet til å skrive masteroppgave for deg og din bedrift. Studentene arbeider flittig med bruk av ulike metoder som risiko- og sårbarhetsanalyser og andre planleggings-, styrings og beslutningsverktøy, og kan gjennom oppgaven sin bidra til å reflektere rundt skadevirkninger og uønskede hendelser. Mye av studiet vektlegges med diskusjoner om hvordan teknologi og utvikling påvirker samfunnets kritiske systemer. Studentene har alle mange erfaringer med prosjektarbeid og oppgaveskriving gjennom fagene.

Vi har både studenter innen samfunnsfaglige fag, og innen sivilingeniørfagene. Ta kontakt med oss på e-post bedrift@samsik.no eller fagansvarlig@samsik.no ved spørsmål eller utlysninger.

Alle masteroppgaver vil bli delt og publisert av linjeforeningen uten kostnader for bedriften. Slik kan vi invitere flere studenter til å etablere kontakt med næringslivet. Vi ser fram til samarbeid!