Introduksjon og praktisk info

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Mer om studieplan og emner

Eksamensplan

Dato for skriftlig skoleeksamen finner du på Studentweb. Informasjon om eksamenslokale, kandidatnummer og dine eventuelle spesialtilpasninger kunngjøres i StudentWeb senest en uke før eksamen. 

Vær oppmerksom på at UiS har lov til å endre eksamensdato frem til 3 uker før eksamen avvikles, og at studenter er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert. Sjekk derfor StudentWeb jevnlig for oppdateringer.

Hjemmeeksamen, innleveringsoppgaver og muntlig eksamen

Eksamensdatoene for hjemmeeksamener og muntlig eksamener kunngjøres i StudentWeb når de er fastsatt.

Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt eller fakultet dersom du har spørsmål vedrørende hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. 

Interaktivt kart over Universitetet i Stavanger kan du finne her.