Møt en student!

Som student i Samfunnssikkerhet eller Teknisk Samfunnssikkerhet får du en bred kompetanse som kan brukes til mye! Her kan du møte et par av studenter og tidligere studenter som forteller om hvordan de opplevde studentlivet.

Møt Antonia Kvalsvik

Fortell litt om deg selv.
Antonia Kvalsvik. Jeg fullførte master i Samfunnssikkerhet i 2019. Bakgrunn fra Statsvitenskap og Sosiologi, også fra UiS. Har under studietiden blant annet vært bystyrerepresentant i Stavanger kommune, vært med i flere linjeforeninger, vært studentambassadør for UiS og jobbet som Freelancer for FN-sambandet.

Har du tips til masterstudiet?
Samarbeid godt med medstudenter om notater til eksamen, og gjør ditt for å hjelpe andre. Man vi møte mange ulike mennesker i gruppeprosjektene, og gjør da ditt beste for å prøve å forstå hverandres synspunkter og meninger. Dette vil gjøre det mye enklere å få et godt samarbeid og færre uenigheter.

Hvordan ønsker du å anvende kompetansen du har fått i løpet av studietiden i arbeidslivet?
Master i Samfunnssikkerhet opplever jeg som relevant og attraktivt for arbeidsmarkedet, og UiS har gitt masteren en bredde i fagene som gir deg ulike kompetanser. Disse kan anvendes på flere områder, og vil gjøre at man er attraktiv innenfor flere deler av arbeidsmarkedet. Som relativt nyutdannet kan jeg likevel komme med nye synspunkter og løsningsforslag på komplekse problemstillinger, noe master i samfunnssikkerhet har gitt meg gode verktøyer for. Jeg har spesielt fått nytte for min kompetanse fra masterstudiet da jeg var Stavangers utsending til Israel og Palestina. Jeg fikk bruk for både kompetanse i krisehåndtering og konfliktløsing, samt kompetansene innenfor infrastruktur og sårbarheter. Her har UiS absolutt gitt meg det jeg trenger for å bidra til diskusjoner på et høyere nivå, og samtidig kunne være en problemløser med konkrete forslag og tiltak. Jeg har også ved flere tilfeller erfart at min kompetanse fra masterstudiet har vært nytting i behandlingen av saker i Stavanger bystyre. Spesielt i reguleringsplaner som krever ROS-analyser, eller i saker som omfatter utbygging av viktige infrastrukturer.

Hva MÅ man gjøre i Stavanger i løpet av studietiden?
Stavanger har et ekstremt bra kulturliv. Jeg vil absolutt anbefale å ta turen innom konserthuset eller Folken for å oppleve den gode stemningen på konsertene. Man kan heller ikke ha studert i Stavanger uten å ha hatt koselige stunder i vakre Fargegaten med gode venner. Byen kan også by på flotte naturomgivelser. Så hva er det egentlig ikke å oppleve i denne byen? Anbefaler også på det sterkeste å engasjere seg i linjeforeninger, sportsaktiviteter eller politiske organisasjoner. Dette har iallfall bidratt til at min studietid ble mye bedre!

Møt Oda Bruaset Brath

Fortell om deg selv:
Jeg flyttet til Stavanger for å studere da jeg var 18 år. Først fullførte jeg et forkurs til ingeniørstudier med matte og fysikk, som absolutt ikke var noe for meg. Deretter fullførte jeg en bachelor innen sosiologi, med spesialisering innen samfunnssikkerhet. Dernest startet jeg på masteren i samfunnssikkerhet, og nå begynner jeg på tredje semester.

Tips til masterstudiet:
Jeg har tre tips/råd til masterstudiet. For det første vil jeg anbefale å få en oversikt over pensum så tidlig som mulig. Finn ut hvem som sier hva, og hva som er forskjellen mellom de ulike teoriene/teoretikerne. For å få til dette bør du så tidlig som mulig kjøpe/laste ned pensum. For det andre, husk at dine medstudenters studieteknikk ikke nødvendigvis fungerer for deg. Opparbeid din egen studieteknikk, og hvis den funker for deg – stick with it. For det tredje anbefaler jeg deg å forsøke å ta alle eksamener på første forsøk, altså å konte så lite som mulig. Man har som kjent flere forsøk på å ta en eksamen (å konte), men ikke bruk denne muligheten med mindre du absolutt ikke har anledning til å ta eksamen på første forsøk. Det skal sies at flere får til å konte en eller flere eksamener, men min opplevelse tilsier at de fleste som konter henger etter alle andre som ikke har en ekstra eksamen å tenke på når neste semester er i gang.

Hvilken relevant arbeidserfaring har du fått?
Jeg har jobbet ved siden av studiene helt siden jeg flyttet til Stavanger. De første fire årene i Stavanger jobbet jeg i en butikk. Ettersom jeg gjerne vil jobbe innen konsulentvirksomheten når jeg er ferdig utdannet, ser jeg på dette som veldig relevant erfaring med tanke på spesielt kundeservice. Da jeg leverte bacheloroppgaven min fikk jeg jobb hos olje- og gasselskapet Repsol Norge, ved deres HMS-avdeling. Der har jeg jobbet i halvannet år, fulltid om sommerene og deltid ved siden av studiene. Arbeidsoppgavene har i store trekk gått ut på å evaluere og forbedre beredskapen deres, legge til rette for individuell trening og større øvelser, samt optimalisere deres krisehåndteringsverktøy. Fra og med august 2019 skal jeg jobbe hos Norges Bank i Oslo. Her vil jeg jobbe med både beredskap og krisestyring.

Hva MÅ man gjøre i Stavanger i løpet av studietiden?
Gå på konserter. Jeg har ofte brukt opp siste del av månedsstipendet på en konsertbillett, og dermed spist havregrøt i en uke før neste stipend har kommet. Mine favoritt konsertlokasjoner er Studentersamfunnet Folken, og Tou.

Hvilket/hvilke emner på masterstudiet synes du har vært mest lærerike?
Hittil i studieløpet er det emnet som har gitt meg mest og sånn sett vært mest lærerikt, Infrastruktur og sårbarhet. Emnet hadde en del gjentakelse av temaer fra tidligere semestre, men bandt det hele sammen for min del. Jeg lærte hvordan å tenke om samfunnssikkerhet og spesifikt kritisk infrastruktur i dagsaktuelle problemstillinger. Det var et emne som krevde mye av oss studenter, men som jeg er sikker på at de fleste har best erfaringer fra.

Møt Manvi Rohatgi