Studentkontakter

Alle trinn har en studentkontakt med to representanter, én i Samfunnssikkerhet og én i Teknisk Samfunnssikkerhet. Disse studentene vil ha kontakt med lærerne og sine medelever for å kunne gi tilbakemelding til faglærer om mangler, misnøye, usikkerhet eller ros, som vil tas videre opp til fagansvarlig og instituttet for vurdering. Studentkontaktene vil bli valgt i løpet av den første uken med forelesninger.

For kull 2020:
Tillitsvalgt: Martin Schanche-Olsen
Vara: Tom Hetlevik

For kull 2021:
Teknisk Samfunnssikkerhet: Stig Østmoe
Samfunnssikkerhet: Eivind Hansen