Studentkontakter

Alle trinn har en studentkontakt med to representanter. Disse studentene vil ha kontakt med lærerne og sine medelever for å kunne gi tilbakemelding til faglærer om mangler, misnøye, usikkerhet eller ros, som vil tas videre opp til fagansvarlig og instituttet for vurdering. Studentkontaktene vil bli valgt i løpet av den første uken med forelesninger.

For kull 2022:
Trude Elise Rasmussen
Michael Bergstrøm Morrison

For kull 2021:
Teknisk Samfunnssikkerhet: Stig Østmoe
Samfunnssikkerhet: Eivind Hansen