Forslag til masteroppgaver

Skriv masteroppgave med skadebyggende forum

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021

MER INFORMASJON HER

Skriv masteroppgave med NUPI

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder. De ønsker primært søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

 • FN og Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.)
 • Internasjonal klimapolitikk
 • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
 • Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
 • Norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Cybersikkerhet
 • Protestbevegelser og/eller voldelige opprørsgrupper i Sahel/Midt Østen – og evt. statens håndtering av dette
 • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)  
 • Kjernevåpen, rustningskontroll og nedrustning
 • Fred- og konfliktstudier – og rollen til media/ny teknologi, religion, mm.

Tunnelsikkerhet

Det jobbes mye med tunnelsikkerhet og det er nå et omfattende initiativ som inkluderer de aller fleste tunneleierne.

Forslag UiS

Er du interessert i å gjennomføre en komparativ studie av regelverkene som regulerer sikkerheten i jernbanetunneler og vegtunneler? For nærmere spesifisering som vil lede opp mot problemstillinger, ta kontakt med Ove Njå via e-mail: ove.njaa@uis.no. Det vil også være en rekke andre beslektede temaer som kan være av interesse.

Forslag Vegtilsynet

Vegtilsynet ønsker å invitere masterstudenter til et samarbeid for å øke kunnskap innenfor temaet «sikkerhet i tunnel». Det kan være aktuelt med økonomiske bidrag til forsøk, reise m.m. Det økonomiske bidraget vil fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Om ønskelig kan Vegtilsynet bidra med å spisse og avgrense oppgavene.

Forslag til problemstillinger for masteroppgaver:

 1. Hva er optimal styring av mekanisk ventilasjon ved brann i tunnel?
 2. Hva er optimal sikkerhetsutrustning i tunnel for brannslukking og selvredning ved brann?
 3. Hva er effekten av bedre kunnskap om selvredningsprinsippet blant trafikantene?

Ved interesse, ta kontakt med bedriftsansvarlig Alyona Oftedahl via e-mail: bedrift@samsik.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *