Forslag til masteroppgaver

Temaer og problemstillinger til masteroppgave fra NSO:

Evaluering av dagens tilsynspraksis i NSO
• Hvordan oppleves den fra virksomhetenes side?
• Hva bør målsetningen være?
• Har NSO riktig fokus?
• Er kvalifikasjonskravene til de ansatte i NSO hensiktsmessig?

Sammenligning av tilsynspraksisen til ulike tilsynsorgan
• Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, mattilsynet, DSB, miljødirektoratet , DSA

Hvordan kan Industrivernordningen bedre tilpasses en industri i stadig endring?
• Er den klassiske industrivernmodellen med forskriftskrav og praksis i virksomheten hensiktsmessig?

Diskuter hvordan Industrivernet kan videreutvikles for å svare på fremtidige beredskapsscenarioer
• Bistandsplikt, naturkatastrofer, store ulykker
• Hvilke samarbeidsmodeller, der Industrivernet også er en del, bør utvikles for å svare ut samfunnets samlede beredskapsbehov?

Hvilken rolle har industrivernet i «beredskaps-Norge»?
• Hva vet nødetatene, Sivilforsvaret og Forsvaret (HV spesielt) om industrivernet?
• I hvor stor grad er industrivernets kapasitet regnet med i vurderinger av tilgjengelige beredskapsressurser lokalt?
• Hva er bakgrunnen for status; hvorfor kjenner de ikke til industrivernet, hvorfor regnes de eventuelt ikke med, eller hvordan ble de kjent med industrivernet og hvordan
regnes disse ressursene med i beredskapssammenheng?
• Hvordan kan eventuelle manglende kunnskap og kjennskap utbedres

Industrivernet i et internasjonalt perspektiv
• Hva gjøres innen industrielle egenbeskyttelsestiltak i andre land ( Skandinavia, UK, Tyskland), ?
• Hva kan vi lære av dette?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *