Årsmøte

Ekstraordinært møte 1. mars 2021

Tid: Mandag 1. mars 2021 14:00
Sted: Zoom,
https://stavanger.zoom.us/j/68133692181?pwd=OUFOd1QwOHlsdEgvOFdBVVdqZXptZz09
Meeting ID:681 3369 2181
Password: 552612

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte for SAMSIK. Møtet gjennomføres via zoom. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 26. februar 2021. Sakene sendes på e-post til: samsik@stud.uis.no

Kandidater som ønsker å stille til valg presenterer seg selv på møtet, med en kort introduksjon og litt info om hvorfor man ønsker vervet.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og forslag til vedtekter.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 2. Vedtektsendringer
  * Endringer markert i gult i vedlegg 2.
 3. Valg av styremedlemmer
  * Økonomiansvarlig
  * Kommunikasjonsansvarlig
 4. Eventuelt andre saker 

Spørsmål kan sendes til samsik@stud.uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser, TRYKK HER
 2. Vedtekter 2021 rev., TRYKK HER

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret 

Lena Albertine Wendelborg, Leder i Linjeforeningen SAMSIK 2020/2021
Markus Isaksen, Leder i Linjeforeningen SAMSIK 2021/2022

____________________________________________

Årsmøte 2021

Tid: Mandag 8. februar 2021 13:00
Sted: Zoom, TRYKK HER
Meeting ID: 682 3030 0949
Password: 445490

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. I år gjennomføres årsmøtet via zoom. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 1. februar 2021. Sakene sendes på e-post til: samsik@stud.uis.no.

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen mandag 1. februar.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og forslag til vedtekter.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Vedtektsendringer
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett 2020
 5. Godkjenning av budsjettforslag 2021
 6. Valg av styremedlemmer:
  Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Bedriftsansvarlig, Fagansvarlig, Arrangementsansvarlig, Sosialansvarlig og Fadderleder
 7. Eventuelt andre saker (?)

Spørsmål kan sendes til samsik@stud.uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser: TRYKK HER
 2. Vedtekter 2021: TRYKK HER

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Lena Albertine Wendelborg, Leder i Linjeforeningen SAMSIK