Årsmøte


Årsmøte 2024

Tid: tirsdag 23. januar 12:00-14:00

Sted: KE A-202

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 16. januar. Sakene sendes på e-post til: nestleder@samsik.no.  

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen tirsdag 16. januar 23:59.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser, SAMSIKs vedtekter sist revidert i 2021 og lenke til søknadsskjema. Det er ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 2. Årsberetning
 3. Godkjenning av regnskap for 2023
 4. Godkjenning av budsjettforslag 2024
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Leder
 7. Nestleder
 8. Økonomiansvarlig
 9. Bedriftsansvarlig
 10. Fagansvarlig
 11. Arrangementsansvarlig
 12. Kommunikasjonsansvarlig
 13. Sosialansvarlig
 14. Fadderansvarlig
 15. Eventuelt andre saker

Spørsmål kan sendes til nestleder@samsik.no.

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser
 2. Vedtekter
 3. Søknadsskjema

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Michael Bergstrøm Morrison, Leder i Linjeforeningen SAMSIK

Stillingsinstrukser-2024-2025

Vedtekter SAMSIK

Søknadsskjema