Årsmøte


Årsmøte 2023

Tid: tirsdag 17. januar 12:15-14:00

Sted: KE D-205

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. I år gjennomføres årsmøtet fysisk. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 10. januar. Sakene sendes på e-post til: samsik@uis.no  

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen tirsdag 10. januar 23:59.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og SAMSIKs vedtekter sist revidert i 2021. Det er ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 2. Årsberetning
 3. Godkjenning av regnskap for 2022
 4. Godkjenning av budsjettforslag 2023
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Leder
 7. Nestleder
 8. Økonomiansvarlig
 9. Bedriftsansvarlig
 10. Fagansvarlig
 11. Arrangementsansvarlig
 12. Kommunikasjonsansvarlig
 13. Sosialansvarlig
 14. Fadderansvarlig
 15. Eventuelt andre saker

Spørsmål kan sendes til samsik@uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser
 2. Vedtekter

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Katrine Djupvik Grindheim, Leder i Linjeforeningen SAMSIK