Oppdateringer og innlegg

Fremhevet

Sommerjobb og faste stillinger 2023

Her finner du et utvalg av relevante sommerjobber og faste stillinger hos flere bedrifter.

Multiconsult
Summer internship 2023: HMS- og risikostyring søker sommerstudenter. Klikk her for mer informasjon. Stillingsannonsen finner du under «Bygg spesialfag».

BDO
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 20. september 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 2. oktober 2022.

Sopra Steria
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 1. oktober 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 10. oktober 2022.

KPMG
Fast stilling 2023: Søknadsprosessen begynner 18. september. Følg med her.

Summer internship 2023: Kommer. Følg med her.

Safetec
Summer internship 2023: Publiseres i løpet av september/oktober. Følg med her.

Fremhevet

Søknadsskjema og stillingsinstrukser til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK søker nytt styre for perioden 2022/2023! Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet.
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser over!

Søknadsskjema finner dere her: https://forms.gle/RpN4SWFL43Syc1rPA

Dersom du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette, kan du ta kontakt med Markus Isaksen:

leder@samsik.no eller samsik@uis.no
tlf: 99713885 eller Markus Isaksen på Facebook.

Fremhevet

Solakonferansen 2021, to gratisplasser til studenter på samfunnssikkerhet

Vi har et samarbeid med Solakonferansen og har to gratisplasser som kan trekkes blant samfunnssikkerhetsstudenter!

Solakonferansen har fokus på luftfartssikkerhet og i år er autonomi et av mange intertessante tema. Det vil bli interessante foredrag og dette er en unik mulighet for å «mingle» med luftfartsbransjen. 

Kan være et strålende utgangspunkt for høstens gruppeoppgave eller kanskje starten på et samarbeid om masteroppgave?

Tid: 20-22.. September Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Konferansebilletten gir både gratis adgang, lunsj og middager.

De to heldige trekkes mandag 13. september og vil bli kontaktet på epost.

Send en epost samsik@stud.uis.no ikke senere enn torsdag 9. september .

Se mer informasjon om konferansen på www.solakonferansen.no 

Har dere spørsmål om konferansen kan disse rettes til Kenneth, kenneth.a.pettersen@uis.no

Fremhevet

PhD stilling ved UiO

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/207875/phd-research-fellowship-in-security-and-risk-management-for-5g-networks

Denne stillingen passer for studenter med samfunnssikkerhetsbakgrunn. Merk at stillingen kan kreve sikkerhetsklarering.

«A position as PhD Research Fellow is available at the Department of Informatics, the University of Oslo, to work on Security and Risk Management for 5G Networks, as part of the Raksha research project funded by the Research Council of Norway.

The scholarship period is 3 years devoted to PhD coursework and research training. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4-year position then entails a compulsory workload of 25% that may consist of teaching and supervision duties.

The starting date must be no later than 1 October 2021. Applicants who are currently working on their master’s degree have until 31 August 2021 to complete the final exam.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

The PhD project will focus on technologies for Cyber Security in general, with specific focus on Security and Risk Management for 5G Networks. Research project tasks will typically involve some of the following activities: theoretical modelling, development of prototype software tools, analysis and experimentation, writing of scientific publications, as well as some project management.

The PhD position is located at the Department of Informatics and specifically in the Research Group for Digital Security

The PhD student will work in the context of the Digital-Security Group, and in particular as part of the Raksha project which is funded by RCN (the Research Council of Norway). The PhD-student will collaborate with the other project partners SINTEF, SimulaMet and USN (University of South-East Norway).

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Required qualifications

 • Applicants must hold a master’s degree or equivalent in one or several of the following disciplines: Information/Cyber/Digital Security, Computer Science, Informatics, (Mobile) Communication Technology, Societal Security, Resilience and Risk Management.
 • Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.

Candidates without a Master’s degree have until 31 August, 2021 to complete the final exam.

Only candidates with citizenship from European, NATO and “Five Eyes” countries may apply for this position. The reason for this is that cyber security research may involve collaboration with defense and national security organizations where a security clearance may be needed.

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor’s degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master’s degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master’s thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • English requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

The candidate must have excellent abilities to express herself/himself in English, both in writing and orally. It is expected that the candidate will be able to work independently, and within a relatively short time be able to take initiatives to make contacts and to collaborate with the national and international research community.»

Fremhevet

Ledig stilling som forskningsassistent

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) har en ledig stilling som forskningsassistent på ProCritS prosjektet

(se informasjon om prosjektet nedenfor).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeidet med datainnsamling i prosjektet vår/sommer 2021, med hovedvekt på transkribering av intervju. Stilingen gir også muligheter for deltagelse i mange av prosjektets aktiviteter, digitale møter og workshops her i Stavanger. Engasjementet vi gi den rette studenten nyttige erfaringer innen forskning og forskingsmetode og kan være et grunnlag for å skrive masteroppgave knyttet til prosjektet våren 2022.

Engasjementet vil være timelønnet og er estimert til 120-150 timer. Engasjementet lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, l.pl. 17.515, kode 1018, LR 02, alternativ 6 uten tjenesteansiennitet (ltr 25 pr 1.5.18). Studentassistenter med tre års høyere utdanning innplasseres i alternativ 9 (ltr 34 pr 1.5.18). Feriepenger kommer i tillegg.

Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety (ProCritS)

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse forutsetningene mulighetsrommet og forutsetningene for å unnta ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner fra innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester innen transport av kritisk syke og anskaffelser av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i forhold til de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Er du interessert i stillingen, vennligst send CV og kort søknad til kenneth.a.pettersen@uis.no senest 6.5.2021.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Fremhevet

Vil du skrive masteroppgave om forebygging av personskader?

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021.  Les mer om Skafors masterstipend.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som gjennom informasjons- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spesielt innenfor hjem- og fritidssektoren. Vi samarbeider med kommuner og organisasjoner over hele landet og mottar tilskudd fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.  Du finner mer info om organisasjonen vår på www.skafor.org.

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.  Det blir registrert omtrent 9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan ulykkene skjer og skadene oppstår, og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Hvert år mister 40-50 personer livet i brann. Har selvslukkende sigaretter gitt færre branner? Vi vet at varsling og individuelt tilpassede brannsikkerhetstiltak redder liv. Hvordan kan vi motivere flere til å tenke på brannsikkerhet?

Dette er noen aktuelle temaområder, flere temaforslag finnes på nettsiden om masterstipend. Vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og/eller forebygging av skader og ulykker.

Hilsen Skadeforebyggende forum

Fremhevet

Har du lyst å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Har du lyst til å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Kraftbransjen digitaliserer, og det er behov for økt kunnskap om cybersikkerhet og sårbarhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skal sommeren 2021 gjennomføre en studie av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. NVE etablerer derfor et prosjektteam av studenter med ulik fagbakgrunn. Arbeidet vil bli gjennomført virtuelt fra hjemmekontor med mulig samling/opphold ved hovedkontoret i Oslo dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg til analyse av innsamlede data skal studentene gjøre casestudier og dokumentere analysen i en NVE-rapport. Resultatet vil også bli presentert på et webinar i august og gi stor synlighet i kraftbransjen. Universitetet i Stavanger og NTNU samarbeider med NVE i dette prosjektet, og dersom du får jobben, vil du få ansettelse hos universitetet.

Kontaktperson Universitetet i Stavanger: Ove Njå

Søknad sendes til Ove Njå, Universitetet i Stavanger (ove.njaa@uis.no)

NY SØKNADSFRIST 5. MAI

Fremhevet

Årsmøte 2021

Tid: Mandag 8. februar 2021 13:00
Sted: Zoom, TRYKK HER
Meeting ID: 682 3030 0949
Password: 445490

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. I år gjennomføres årsmøtet via zoom. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 1. februar 2020. Sakene sendes på e-post til: samsik@stud.uis.no.

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen mandag 1. februar.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og forslag til vedtekter.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Vedtektsendringer
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett 2020
 5. Godkjenning av budsjettforslag 2021
 6. Valg av styremedlemmer:
  Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Bedriftsansvarlig, Fagansvarlig, Arrangementsansvarlig, Sosialansvarlig og Fadderleder
 7. Eventuelt andre saker (?)

Spørsmål kan sendes til samsik@stud.uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser: TRYKK HER
 2. Vedtekter 2021: TRYKK HER

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Lena Albertine Wendelborg, Leder i Linjeforeningen SAMSIK

Fremhevet

Hvem kan du skrive masteroppgave med?

Ønsker du å skrive masteroppgave i samarbeid med en organisasjon/bedrift? Her er forslag til noen organisasjoner som samarbeider med masterstudenter:

TØI

NUPI

FFI

Statens Vegvesen

PwC

Kom gjerne med flere tips om andre organisasjoner/bedrifter som tilbyr samarbeid om masteroppgaver!

Fremhevet

Beredskapskonferansen 2020 utsettes til 3.-4. november

Beredskapskonferansen arrangeres for 11.gang i 2020. Denne gangen i Stavanger. Programmet er langt på vei ferdig, men vil korrigeres noe med nye tema frem mot høsten 2020.
Til Konferansen kommer oljeselskaper, forsvaret, tilsyn, organisasjoner, akademia og andre kunnskapsmiljøer for å dele kunnskap rundt beredskap.

Student pris 1545,-

Webinar med Reflekt: How to deal with difficult to predict events?

Webinar med Reflekt!
 
Mike and Graeme from Reflekt kindly agreed to arrange a Zoom webinar for SAMSIK and RAG-students on 24th February 2021, from 11:00 hrs. to 13:00 hrs.
The theme of the webinar will be resilience and the ability of an organization/country to respond to change. In the webinar, we will focus on vulnerability and dependency and will consider how to deal with difficulty to predict events.
 
 
Reflekt AS was started in October 2017 by Graeme Dick and Mike Pollard. The focus for the company is how learning from major accidents can be used to prevent new major accidents and to improve performance in an organization. Investigations of major accidents are extensive and provide a unique insight into conditions in the organizations involved. The understanding of technical, operational, and organizational factors that have contributed to major accidents is an important prerequisite for being able to learn. Understanding these factors is also important to be able to recognize them in minor incidents. Recognition of these factors may indicate that processes and practices are not functioning satisfactorily and that the organization is vulnerable to a serious incident and possibly to a major accident.
 

 

Har du lyst å bli med i SAMSIK styret 2021/2022!?

Det forventes at alle som søker om et verv i Linjeforeningen SAMSIK har et ønske om å bidra positivt for å utvikle organisasjonen og skape et godt sosialt miljø. Videre forventes det at alle strekker seg for å delta på styremøter og arrangementer. Arbeidet som nedlegges i linjeforeningen skal ikke gå utover prestasjoner i studieløpet, og det forventes derfor at styret fordeler oppgavene på en god måte og tilpasser dette gjennom semesteret. 

Rollene beskrives under…

Styret 2020/2021

Leder
Leder av linjeforeningen har et overordnet ansvar for organisasjonens drift. Lederen skal påse at det til enhver tid gjøres tilstrekkelig arbeid for at driften fremstår som effektiv og sikker for studenter. Leder har beslutningsvedtak på vegne av linjeforeningen. Leder har et ansvar å delegere arbeidsoppgaver på en rettferdig måte til resten av styret. Styrets leder skal derfor kalle inn til styremøter med jevnlige mellomrom. Lederen er organisasjonens kontaktperson utad til enhver relasjon, med mindre annet er avtalt. Leder av linjeforeningen skal innlede og presentere SAMSIK ved anledninger, og holde seg oppdatert i SAMSIK sine interesser. Det forventes at leder er tilgjengelig for andre styremedlemmer, og opptrer på en rettferdig måte. Mot slutten av vervet, skal lederen skrive årsberetning til generalforsamlingen, og er ansvarlig for å utstede attester for styremedlemmer etter vervets slutt, eller ved styremedlemmenes behov. 

Nestleder
Nestleder er organisatorisk ansvarlig. Dette innebærer å skrive møtereferater, avlaste andre styreverv om nødvendig, og være et mellomledd mellom de ulike støtteordningene SAMSIK benytter seg av. Nestleder er stedfortreder for Leder, og kan ta beslutninger i samordning med leder ved fravær. Nestleder har et driftsansvar for ivaretakelse og utvikling av «SAMSIK-rommet». 

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig skal forvalte økonomien på en forsvarlig måte. Dette innebærer et hovedansvar for søknader om økonomiske midler, kjennskap til beløpet på linjeforeningens konto, og ha oversikt over når penger trekkes eller midler kommer inn. Økonomiansvarlig skal skrive søknad ved tildeling av midler fra Velferdstinget eller andre støtteordninger, og fakturere bedrifter ved samarbeidsavtaler. Økonomiansvarlig skal påse at det før hvert arrangement skal fremvises et fornuftig budsjett, og følge opp dette. Økonomiansvarlig skal minst én gang i året oppdatere inventarlisten med SAMSIK sine eiendeler. Økonomiansvarlig har hovedansvar for å ivareta bankkort, kontakter, medlemskort eller liknende eiendeler SAMSIK besitter. 

Bedriftsansvarlig
Bedriftsansvarlig er kontaktperson ut til bedrifter for faglige arrangementer eller bedriftspresentasjoner relevante for studenter med teknisk og samfunnsfaglig bakgrunn. Bedriftsansvarlig har hovedansvar for regi av Fagdagen som arrangeres hver høst, og skal i etterkant skrive erfaringsrapport. Bedriftsansvarlig skal tilrettelegge for at bedriftene kan besøke universitetet, eller at studentene selv kommer på bedriftsbesøk. Bedriftsansvarlig er ansvarlig for å oppdatere studenter om muligheter etter studiet og relevante stillinger som nyutdannet i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. 

Fagansvarlig
Fagansvarlig har hovedansvar for å ivareta et sunt forhold med fagmiljøet på Universitetet i Stavanger, og spesielt SEROS. Dette innebærer å være kontaktperson ved fag- eller studierelaterte spørsmål knyttet til utdanningsløpet. Fagansvarlig er òg ansvarlig for å oppdatere fagsidene på www.samsik.no hvert semester og innhente nødvendig materiale fra medstudenter. Fagansvarlig er òg ansvarlig for å formidle mulige masteroppgaver på vegne av fakultetet eller bedrifter i samarbeid med bedriftsansvarlig. Fagansvarlig skal bistå bedriftsansvarlig med å arrangere «Fagdagen» årlig.

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig har som hovedoppgave å formidle informasjon utad fra organisasjonen og er ansvarlig for SoMe kontoer og promotering. Dette innebærer å skrive og formulere innlegg til sosiale medier, publisere arrangementer i samarbeid med arrangementsansvarlig, og ivareta alle plattformene som SAMSIK innehaver. I hovedsak skal kommunikasjon skje gjennom e-post, www.samsik.no, SAMSIK sin Facebook-side, Instagram-konto og/eller LinkedIn-profil. Kommunikasjonsansvarlig har også overordnet ansvar for PR på vegne av SAMSIK, blant annet et ansvar for stand på arrangementer. Kommunikasjonsansvarlig skal hvert semester påse at det sendes et semesterbrev til alle studenter innen samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet med informasjon om linjeforeningen og relevante temaer. 

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvar for det praktiske rundt gjennomføringen av arrangementer. Dette innebærer kontakt med arrangementsinnehavere, promotering, booking av lokale og fremvise et økonomisk budsjett for arrangementet til økonomiansvarlig. Arrangementsansvarlig kan delegere ansvar videre til andre styremedlemmer ved behov. Etter hvert arrangement skal det skrives en erfaringsrapport for å ivareta erfaringsoverføringen fra styret. 

Sosialansvarlig
Sosialansvarlig skal planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for studentene. Det skal også tas initiativ til å lage sosiale sammenkomster for medlemmer innad i styret for å styrke et godt sosialt miljø. Sosialansvarlig skal i stor grad bistå arrangementsansvarlig. 

Fadderleder
Fadderleder skal planlegge fadderuken for fadderbarn og faddere ved Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, på vegne av Fadderstyret på Universitetet i Stavanger. Fadderleder skal delta på møter og sosiale arrangement fra Fadderstyret. Videre er fadderleder ansvarlig for å rekruttere fadderbarn, kontakte fadderbarn, ønske dem velkommen til studiet, og informere og planlegge opplegg for fadderuken. Faddere og fadderbarn skal plasseres i grupper som fremstår hensiktsmessige for det sosiale miljøet. Fadderleder skal også gjennom studiet bistå arrangementsansvarlig ved behov. Fadderleder skal skrive erfaringsrapport etter fadderuken. 

Slik søker du!

Svar på følgende og send mail med skjema til: samsik@uis.no
Søknaden forventes å være kortfattet, et par setninger på motivasjon og erfaring er tilstrekkelig.

Navn:

Teknisk/Samfunnsvitenskapelig:

Ønsket verv:

Motivasjon:
– Hva er motivasjonen din til å søke på verv?
– Hva ønsker du å bidra med?

Erfaring:
– Har du erfaring fra tidligere verv i andre organisasjoner/linjeforeninger?

Vi gleder oss til å høre fra deg!