PhD-stilling ved Mid Sweden University

Mittuniversitetet i Østersund i Sverige lyser ut en fireårig heltidsstipendiatstilling i sosiologi tilknyttet Risk and Crisis Research Center (CRC). Oppstart av arbeidsforholdet er i oktober 2023, og Mittuniversitetet oppfordrer internasjonale studenter innenfor fagfeltet til å søke på stillingen.

Stillingen fokuserer på emner relatert til risiko, kriser, katastrofer og resiliens, i tråd med forskningen til CRC. Stillingen innebærer selvstendige studier, inkludert forskning (80 %), og undervisnings- og administrative oppgaver (20 %). Som doktorgradsstudent vil du være en del av fakultetsmiljøet, med eget kontor og regulerte arbeidsgoder.

Søknadsfristen er 15. september.


Les mer om stillingen her:
https://www.miun.se/en/work-at-the-university/career/jobs/vacancy/doctoral-phd-position-in-sociology/

Årsmøte og valg av nytt styre til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK inviterer til årsmøte for 2023 den 17. januar kl. 12:15-14:00 (KE D-205). På møtet vil nytt styre for 2023/2024 velges, og i den anledning åpner vi nå for å kunne søke på de ulike vervene. Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet. 
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser under.

Søknadsskjema: https://forms.office.com/r/CN9s2Cms13
Frist: 10. januar kl. 23:59

Årsmøteinnkallelse

Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette.

Sommerjobb og faste stillinger 2023

Her finner du et utvalg av relevante sommerjobber og faste stillinger hos flere bedrifter. De fleste deltok på Fagdagen 2022.

Multiconsult
Summer internship 2023: HMS- og risikostyring søker sommerstudenter. Klikk her for mer informasjon. Stillingsannonsen finner du under «Bygg spesialfag».

BDO
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 20. september 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 2. oktober 2022.

Sopra Steria
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 1. oktober 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 10. oktober 2022.

KPMG
Fast stilling 2023: Søknadsprosessen begynner 18. september. Følg med her.

Summer internship 2023: Kommer. Følg med her.

Safetec
Summer internship 2023: Publiseres i løpet av september/oktober. Følg med her.

Søknadsskjema og stillingsinstrukser til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK søker nytt styre for perioden 2022/2023! Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet.
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser over!

Søknadsskjema finner dere her: https://forms.gle/RpN4SWFL43Syc1rPA

Dersom du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette, kan du ta kontakt med Markus Isaksen:

leder@samsik.no eller samsik@uis.no
tlf: 99713885 eller Markus Isaksen på Facebook.

Solakonferansen 2021, to gratisplasser til studenter på samfunnssikkerhet

Vi har et samarbeid med Solakonferansen og har to gratisplasser som kan trekkes blant samfunnssikkerhetsstudenter!

Solakonferansen har fokus på luftfartssikkerhet og i år er autonomi et av mange intertessante tema. Det vil bli interessante foredrag og dette er en unik mulighet for å «mingle» med luftfartsbransjen. 

Kan være et strålende utgangspunkt for høstens gruppeoppgave eller kanskje starten på et samarbeid om masteroppgave?

Tid: 20-22.. September Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Konferansebilletten gir både gratis adgang, lunsj og middager.

De to heldige trekkes mandag 13. september og vil bli kontaktet på epost.

Send en epost samsik@stud.uis.no ikke senere enn torsdag 9. september .

Se mer informasjon om konferansen på www.solakonferansen.no 

Har dere spørsmål om konferansen kan disse rettes til Kenneth, kenneth.a.pettersen@uis.no

PhD stilling ved UiO

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/207875/phd-research-fellowship-in-security-and-risk-management-for-5g-networks

Denne stillingen passer for studenter med samfunnssikkerhetsbakgrunn. Merk at stillingen kan kreve sikkerhetsklarering.

«A position as PhD Research Fellow is available at the Department of Informatics, the University of Oslo, to work on Security and Risk Management for 5G Networks, as part of the Raksha research project funded by the Research Council of Norway.

The scholarship period is 3 years devoted to PhD coursework and research training. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4-year position then entails a compulsory workload of 25% that may consist of teaching and supervision duties.

The starting date must be no later than 1 October 2021. Applicants who are currently working on their master’s degree have until 31 August 2021 to complete the final exam.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

The PhD project will focus on technologies for Cyber Security in general, with specific focus on Security and Risk Management for 5G Networks. Research project tasks will typically involve some of the following activities: theoretical modelling, development of prototype software tools, analysis and experimentation, writing of scientific publications, as well as some project management.

The PhD position is located at the Department of Informatics and specifically in the Research Group for Digital Security

The PhD student will work in the context of the Digital-Security Group, and in particular as part of the Raksha project which is funded by RCN (the Research Council of Norway). The PhD-student will collaborate with the other project partners SINTEF, SimulaMet and USN (University of South-East Norway).

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Required qualifications

 • Applicants must hold a master’s degree or equivalent in one or several of the following disciplines: Information/Cyber/Digital Security, Computer Science, Informatics, (Mobile) Communication Technology, Societal Security, Resilience and Risk Management.
 • Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.

Candidates without a Master’s degree have until 31 August, 2021 to complete the final exam.

Only candidates with citizenship from European, NATO and “Five Eyes” countries may apply for this position. The reason for this is that cyber security research may involve collaboration with defense and national security organizations where a security clearance may be needed.

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor’s degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master’s degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master’s thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • English requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

The candidate must have excellent abilities to express herself/himself in English, both in writing and orally. It is expected that the candidate will be able to work independently, and within a relatively short time be able to take initiatives to make contacts and to collaborate with the national and international research community.»

Ledig stilling som forskningsassistent

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) har en ledig stilling som forskningsassistent på ProCritS prosjektet

(se informasjon om prosjektet nedenfor).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeidet med datainnsamling i prosjektet vår/sommer 2021, med hovedvekt på transkribering av intervju. Stilingen gir også muligheter for deltagelse i mange av prosjektets aktiviteter, digitale møter og workshops her i Stavanger. Engasjementet vi gi den rette studenten nyttige erfaringer innen forskning og forskingsmetode og kan være et grunnlag for å skrive masteroppgave knyttet til prosjektet våren 2022.

Engasjementet vil være timelønnet og er estimert til 120-150 timer. Engasjementet lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, l.pl. 17.515, kode 1018, LR 02, alternativ 6 uten tjenesteansiennitet (ltr 25 pr 1.5.18). Studentassistenter med tre års høyere utdanning innplasseres i alternativ 9 (ltr 34 pr 1.5.18). Feriepenger kommer i tillegg.

Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety (ProCritS)

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse forutsetningene mulighetsrommet og forutsetningene for å unnta ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner fra innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester innen transport av kritisk syke og anskaffelser av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i forhold til de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Er du interessert i stillingen, vennligst send CV og kort søknad til kenneth.a.pettersen@uis.no senest 6.5.2021.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Vil du skrive masteroppgave om forebygging av personskader?

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021.  Les mer om Skafors masterstipend.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som gjennom informasjons- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spesielt innenfor hjem- og fritidssektoren. Vi samarbeider med kommuner og organisasjoner over hele landet og mottar tilskudd fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.  Du finner mer info om organisasjonen vår på www.skafor.org.

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.  Det blir registrert omtrent 9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan ulykkene skjer og skadene oppstår, og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Hvert år mister 40-50 personer livet i brann. Har selvslukkende sigaretter gitt færre branner? Vi vet at varsling og individuelt tilpassede brannsikkerhetstiltak redder liv. Hvordan kan vi motivere flere til å tenke på brannsikkerhet?

Dette er noen aktuelle temaområder, flere temaforslag finnes på nettsiden om masterstipend. Vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og/eller forebygging av skader og ulykker.

Hilsen Skadeforebyggende forum

Har du lyst å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Har du lyst til å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Kraftbransjen digitaliserer, og det er behov for økt kunnskap om cybersikkerhet og sårbarhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skal sommeren 2021 gjennomføre en studie av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. NVE etablerer derfor et prosjektteam av studenter med ulik fagbakgrunn. Arbeidet vil bli gjennomført virtuelt fra hjemmekontor med mulig samling/opphold ved hovedkontoret i Oslo dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg til analyse av innsamlede data skal studentene gjøre casestudier og dokumentere analysen i en NVE-rapport. Resultatet vil også bli presentert på et webinar i august og gi stor synlighet i kraftbransjen. Universitetet i Stavanger og NTNU samarbeider med NVE i dette prosjektet, og dersom du får jobben, vil du få ansettelse hos universitetet.

Kontaktperson Universitetet i Stavanger: Ove Njå

Søknad sendes til Ove Njå, Universitetet i Stavanger (ove.njaa@uis.no)

NY SØKNADSFRIST 5. MAI

Årsmøte 2021

Tid: Mandag 8. februar 2021 13:00
Sted: Zoom, TRYKK HER
Meeting ID: 682 3030 0949
Password: 445490

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. I år gjennomføres årsmøtet via zoom. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 1. februar 2020. Sakene sendes på e-post til: samsik@stud.uis.no.

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen mandag 1. februar.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og forslag til vedtekter.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Vedtektsendringer
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett 2020
 5. Godkjenning av budsjettforslag 2021
 6. Valg av styremedlemmer:
  Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Bedriftsansvarlig, Fagansvarlig, Arrangementsansvarlig, Sosialansvarlig og Fadderleder
 7. Eventuelt andre saker (?)

Spørsmål kan sendes til samsik@stud.uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser: TRYKK HER
 2. Vedtekter 2021: TRYKK HER

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Lena Albertine Wendelborg, Leder i Linjeforeningen SAMSIK

Beredskapskonferansen 2020 utsettes til 3.-4. november

Beredskapskonferansen arrangeres for 11.gang i 2020. Denne gangen i Stavanger. Programmet er langt på vei ferdig, men vil korrigeres noe med nye tema frem mot høsten 2020.
Til Konferansen kommer oljeselskaper, forsvaret, tilsyn, organisasjoner, akademia og andre kunnskapsmiljøer for å dele kunnskap rundt beredskap.

Student pris 1545,-

Vil du skrive master om atomvåpen?

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) lyser ut stipend på inntil 10 000 kr til deg som har en spennende prosjektidé og har et ønske om å bidra til en faglig diskusjon rundt temaer knyttet til atomvåpenet. Forslag til tema inkluderer atomvåpens humanitære konsekvenser, kjernefysisk nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. Andre tematikker kan også være aktuelle.

Fristen for å søke er 15. november 2024

Mer informasjon finner du i utlysningen her.