Hall of fame – styret

Hall of Fame, gir en mulighet til å gi ekstra heder til de som har hatt stor betydning for linjeforeningens utvikling, sosiale- og faglige arrangementer, og ikke minst våre medlemmer. 

Vår hall of fame omfatter styrets medlemmer, dets ressurspersoner, som sammen arbeider med å nå linjeforeningens mål om å:

  • Bidra til et godt klassemiljø for studentene ved studiet gjennom sosiale og faglige arrangement
  • bidra til å ta opp utfordringer knyttet til klassemiljø
  • Være en informasjonsformidler mellom studentene og forelesere/universitetet
  • Promotere masterstudiet i samfunnssikkerhet til andre studenter ved andre studieretninger
  • Være et kontaktpunkt mellom arbeidslivet og studentene ved å arrangere bedriftspresentasjoner o.l.

Styret 2020/2021

Styret 2020/2021 fra venstre:
1. Bernhard Christoffer Caspari (Nestleder)
2. Bendik Sele Gundersen (Økonomiansvarlig)
3. Jo Augestad (Arrangementansvarlig)
4. Sanna Blakkestad (Sosial- og fadderansvarlig)
5. Alyona Oftedahl (Bedriftsansvarlig)
6. Lena Albertine Wendelborg (Leder)
7. Mari Bondevik (Fagansvarlig)
8. Camilla Smedhaug (Kommunikasjonsansvarlig)

Styret 2019/2020

Styret 2019/2020 fra venstre:
1. Karoline Høyme Einang
2. Marte Elverum
3. Maria Halvorsen
4. Emilie Kristiansen
5. Jasmine Tesfamicael
6. Albulena Mullaliu
7. Silje Marie Angell
8. Marie Revheim Gestdóttir
9. Sigrid Haug Selnes
10. Camilla Tjørhom