PhD-stilling ved Mid Sweden University

Mittuniversitetet i Østersund i Sverige lyser ut en fireårig heltidsstipendiatstilling i sosiologi tilknyttet Risk and Crisis Research Center (CRC). Oppstart av arbeidsforholdet er i oktober 2023, og Mittuniversitetet oppfordrer internasjonale studenter innenfor fagfeltet til å søke på stillingen.

Stillingen fokuserer på emner relatert til risiko, kriser, katastrofer og resiliens, i tråd med forskningen til CRC. Stillingen innebærer selvstendige studier, inkludert forskning (80 %), og undervisnings- og administrative oppgaver (20 %). Som doktorgradsstudent vil du være en del av fakultetsmiljøet, med eget kontor og regulerte arbeidsgoder.

Søknadsfristen er 15. september.


Les mer om stillingen her:
https://www.miun.se/en/work-at-the-university/career/jobs/vacancy/doctoral-phd-position-in-sociology/

Har du lyst å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Har du lyst til å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Kraftbransjen digitaliserer, og det er behov for økt kunnskap om cybersikkerhet og sårbarhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skal sommeren 2021 gjennomføre en studie av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. NVE etablerer derfor et prosjektteam av studenter med ulik fagbakgrunn. Arbeidet vil bli gjennomført virtuelt fra hjemmekontor med mulig samling/opphold ved hovedkontoret i Oslo dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg til analyse av innsamlede data skal studentene gjøre casestudier og dokumentere analysen i en NVE-rapport. Resultatet vil også bli presentert på et webinar i august og gi stor synlighet i kraftbransjen. Universitetet i Stavanger og NTNU samarbeider med NVE i dette prosjektet, og dersom du får jobben, vil du få ansettelse hos universitetet.

Kontaktperson Universitetet i Stavanger: Ove Njå

Søknad sendes til Ove Njå, Universitetet i Stavanger (ove.njaa@uis.no)

NY SØKNADSFRIST 5. MAI