Masteroppgave

Masteroppgaven skal inneholde selvstendig arbeid representert med 30 studiepoeng. I noen tilfeller har universitetet eller bedrifter spesifikke masteroppgaver som kan søkes på. Disse oppgavene legges ut fortløpende på Samsik sine hjemmesider og/eller på vår Facebook-side. Universitetets frist for utlysning av masteroppgaver er 1. november, og alle oppgavene skal være kunngjort tildelelse innen 15. desember. Mer informasjon fra Universitetet i Stavanger finner du her.

Studentene vil få et kurs om skriving av masteroppgave høstsemesteret før skrivingen. Faget skal ligge på Canvas.

Informasjon om oppgaveskriving:

Regler for masteroppgaven

Vegviser for masteroppgaven

Forside til masteroppgaven

Skjemaer knyttet til oppgaveskriving:

Søknadsskjema for masteroppgave

Kontrakt for masteroppgave

Informasjon om masterskissen:

Følgende skal gjøres til 1. desember: oppgaven skal registreres på oppgaveportalen. Dette gjøres ved å gå inn på oppgaveportalen og videre til oppgaveforslag. Før du registreres må du også opprette en gruppe, dette må skje uavhengig om du skriver alene eller sammen med andre. På oppgaveportane skal du fylle ut informasjon om oppgaven din (tittel og en liten beskrivelse om du har det). Dette er søknaden din. Kontrakten kommer senere i samme system. Det skal ikke lastes opp noen skjemaer i tillegg. De skjemaene «søknad om» og «kontrakt for» som du finner på nettsidene, skal ikke brukes. I tillegg må du sende skissen på mail til Bjørn Ivar Kruke, med Ole Andreas Engen i kopi.