MEN255: Ledelse og regulering av HMS

Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.

Eksamensbesvarelse: