SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

Emnet fokuserer på sammenhenger innen for miljø og sikkerhet og hvordan kriseforebygging og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre gjensidig. Eksamen er et gruppeprosejekt.

Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamen/sensorveiledning: