SAM530: Beslutninger i kriser

I beslutninger i kriser lærer man om kriseledelse, faktorer som påvirker beslutninger i den operative, taktiske og strategiske kriseledelsen, samt hvordan beslutninger blir tatt på et skadested og i den strategiske kriseledelsen. Teamarbeid og samarbeid i krisesituasjoner blir også vektlagt, samt tradisjonelle og nye medias roller i en krise og beslutningsutfordringer dette fører til. Håndtering av media og hvordan politikk påvirker ledelse og hvordan beslutninger fungerer politisk i en krisesituasjon er også sentrale emner.

Deler av pensum er igjennkjennbart fra krisehåndtering. Eksamen består av en semesteroppgave som vektlegges 2/5, og en muntlig eksamen som vektlegges 3/5. Semesteroppgaven skal gjennomføres som et gruppearbeid med minst 2 deltakere. Det er obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen. Det består av å skrive sammendrag og fremlegge 1-2 pensumartikler.

Du kan lese mer om faget her.

Prosjektoppgaver: