RIS505: Foundations of risk analysis and risk science

Dette faget dekker grunnleggende problemstillinger knyttet til risikoanalyse og risikovitenskap, med vekt på grunnleggende begreper og prinsipper. Risikoanalyse og vitenskap inkluderer her risikovurdering, risikokarakterisering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko. Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamensbesvarelser:

Eksamensbesvarelse høst 2022