SAM500: Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet

Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Emnet vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene og kritiske infrastrukturene er sårbare, med et spesielt fokus på digitalisering.

Faget består av to vurderinger; en prosjektoppgave og en eksamen. Vurderingene teller henholdsvis 40/60. Det bør forventes å nedlegge mye tid og energi i gruppeprosjektene. Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamener:

Eksamensbesvarelser og løsningsforslag:

Prosjektoppgaver: