SAM520: Beredskapsanalyse og planlegging

Eksamenen er hjemmeeksamen med varighet i tre dager, og før dette må det leveres inn og presenteres en refleksjonsoppgave over to oppgitte tema. Faget ble arrangert for første gang våren 2019. Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamener:

Vår 2019

 
 

Besvarelser for refleksjonsoppgaven:

Eksamensbesvarelser: