PhD-stilling ved Mid Sweden University

Mittuniversitetet i Østersund i Sverige lyser ut en fireårig heltidsstipendiatstilling i sosiologi tilknyttet Risk and Crisis Research Center (CRC). Oppstart av arbeidsforholdet er i oktober 2023, og Mittuniversitetet oppfordrer internasjonale studenter innenfor fagfeltet til å søke på stillingen.

Stillingen fokuserer på emner relatert til risiko, kriser, katastrofer og resiliens, i tråd med forskningen til CRC. Stillingen innebærer selvstendige studier, inkludert forskning (80 %), og undervisnings- og administrative oppgaver (20 %). Som doktorgradsstudent vil du være en del av fakultetsmiljøet, med eget kontor og regulerte arbeidsgoder.

Søknadsfristen er 15. september.


Les mer om stillingen her:
https://www.miun.se/en/work-at-the-university/career/jobs/vacancy/doctoral-phd-position-in-sociology/