Vil du skrive masteroppgave om forebygging av personskader?

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021.  Les mer om Skafors masterstipend.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som gjennom informasjons- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spesielt innenfor hjem- og fritidssektoren. Vi samarbeider med kommuner og organisasjoner over hele landet og mottar tilskudd fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.  Du finner mer info om organisasjonen vår på www.skafor.org.

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.  Det blir registrert omtrent 9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan ulykkene skjer og skadene oppstår, og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Hvert år mister 40-50 personer livet i brann. Har selvslukkende sigaretter gitt færre branner? Vi vet at varsling og individuelt tilpassede brannsikkerhetstiltak redder liv. Hvordan kan vi motivere flere til å tenke på brannsikkerhet?

Dette er noen aktuelle temaområder, flere temaforslag finnes på nettsiden om masterstipend. Vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og/eller forebygging av skader og ulykker.

Hilsen Skadeforebyggende forum