SAM560: Internasjonale humanitære kriser

Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet. Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer

Eksamen består av en 30 timers hjemmeeksamen. Det er flere obligatoriske aktiviteter for å kunne ta eksamen. Du kan lese mer om faget her.