RIS520: Teknisk sikkerhet

Dette faget foregår på engelsk, og omfatter hendelseskjeden fra lekkasje til brann og eksplosjoner. Det må forventes en del matte, men utregningene er forholdsvis enkle. Løsningsforslag på eksempler finnes i lærebøkene, og kan brukes som mal for mange andre oppgaver som gis.

I dette faget kan man ha med lærebøkene på eksamenen, så det anbefales å bli godt kjent med disse, og legge inn markeringer for enklere å finne fram til temaene på eksamenen. Eksamensoppgavene pleier å likne mye på øvelsesoppgavene som er gitt. For å gå opp til eksamen, må man bestå en innleveringsoppgave i løpet av september/oktober. Du kan lese mer om faget her.

Forelesningene har tidligere vært arrangert på kvelden, ettersom faglærer har lang reisevei.

Oppgaver:

Løsningsforslag:

Tidligere eksamener: