SAM610: Tekniske sikkerhetssystemer

Faget er lagt opp med forelesninger én gang i uka. For å gå opp til eksamen skal alle skrive en prosjektoppgave (enten alene eller to og to) på maks 10 000 ord. Prosjektoppgaven skal fremføres foran klassen. Prosjektoppgaven handler om at studenten skal sette seg inn i et teknisk system og lage en problemstilling som presenterer systemet, og eventuelle utfordringer knytte til dette.

Skriftlig eksamen er lagt opp med tre oppgaver som skal besvares, der én av oppgavene er relatert til prosjektet.

Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamensoppgaver: