Årsmøte og valg av nytt styre til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK inviterer til årsmøte for 2023 den 17. januar kl. 12:15-14:00 (KE D-205). På møtet vil nytt styre for 2023/2024 velges, og i den anledning åpner vi nå for å kunne søke på de ulike vervene. Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet. 
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser under.

Søknadsskjema: https://forms.office.com/r/CN9s2Cms13
Frist: 10. januar kl. 23:59

Årsmøteinnkallelse

Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette.

Sommerjobb og faste stillinger 2023

Her finner du et utvalg av relevante sommerjobber og faste stillinger hos flere bedrifter. De fleste deltok på Fagdagen 2022.

Multiconsult
Summer internship 2023: HMS- og risikostyring søker sommerstudenter. Klikk her for mer informasjon. Stillingsannonsen finner du under «Bygg spesialfag».

BDO
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 20. september 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 2. oktober 2022.

Sopra Steria
Fast stilling 2023: Søknadsfrist 1. oktober 2022.

Summer internship 2023: Søknadsfrist 10. oktober 2022.

KPMG
Fast stilling 2023: Søknadsprosessen begynner 18. september. Følg med her.

Summer internship 2023: Kommer. Følg med her.

Safetec
Summer internship 2023: Publiseres i løpet av september/oktober. Følg med her.

Søknadsskjema og stillingsinstrukser til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK søker nytt styre for perioden 2022/2023! Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet.
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser over!

Søknadsskjema finner dere her: https://forms.gle/RpN4SWFL43Syc1rPA

Dersom du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette, kan du ta kontakt med Markus Isaksen:

leder@samsik.no eller samsik@uis.no
tlf: 99713885 eller Markus Isaksen på Facebook.

Solakonferansen 2021, to gratisplasser til studenter på samfunnssikkerhet

Vi har et samarbeid med Solakonferansen og har to gratisplasser som kan trekkes blant samfunnssikkerhetsstudenter!

Solakonferansen har fokus på luftfartssikkerhet og i år er autonomi et av mange intertessante tema. Det vil bli interessante foredrag og dette er en unik mulighet for å «mingle» med luftfartsbransjen. 

Kan være et strålende utgangspunkt for høstens gruppeoppgave eller kanskje starten på et samarbeid om masteroppgave?

Tid: 20-22.. September Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Konferansebilletten gir både gratis adgang, lunsj og middager.

De to heldige trekkes mandag 13. september og vil bli kontaktet på epost.

Send en epost samsik@stud.uis.no ikke senere enn torsdag 9. september .

Se mer informasjon om konferansen på www.solakonferansen.no 

Har dere spørsmål om konferansen kan disse rettes til Kenneth, kenneth.a.pettersen@uis.no

PhD stilling ved UiO

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/207875/phd-research-fellowship-in-security-and-risk-management-for-5g-networks

Denne stillingen passer for studenter med samfunnssikkerhetsbakgrunn. Merk at stillingen kan kreve sikkerhetsklarering.

«A position as PhD Research Fellow is available at the Department of Informatics, the University of Oslo, to work on Security and Risk Management for 5G Networks, as part of the Raksha research project funded by the Research Council of Norway.

The scholarship period is 3 years devoted to PhD coursework and research training. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4-year position then entails a compulsory workload of 25% that may consist of teaching and supervision duties.

The starting date must be no later than 1 October 2021. Applicants who are currently working on their master’s degree have until 31 August 2021 to complete the final exam.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

The PhD project will focus on technologies for Cyber Security in general, with specific focus on Security and Risk Management for 5G Networks. Research project tasks will typically involve some of the following activities: theoretical modelling, development of prototype software tools, analysis and experimentation, writing of scientific publications, as well as some project management.

The PhD position is located at the Department of Informatics and specifically in the Research Group for Digital Security

The PhD student will work in the context of the Digital-Security Group, and in particular as part of the Raksha project which is funded by RCN (the Research Council of Norway). The PhD-student will collaborate with the other project partners SINTEF, SimulaMet and USN (University of South-East Norway).

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Required qualifications

 • Applicants must hold a master’s degree or equivalent in one or several of the following disciplines: Information/Cyber/Digital Security, Computer Science, Informatics, (Mobile) Communication Technology, Societal Security, Resilience and Risk Management.
 • Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.

Candidates without a Master’s degree have until 31 August, 2021 to complete the final exam.

Only candidates with citizenship from European, NATO and “Five Eyes” countries may apply for this position. The reason for this is that cyber security research may involve collaboration with defense and national security organizations where a security clearance may be needed.

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor’s degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master’s degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master’s thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • English requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

The candidate must have excellent abilities to express herself/himself in English, both in writing and orally. It is expected that the candidate will be able to work independently, and within a relatively short time be able to take initiatives to make contacts and to collaborate with the national and international research community.»

Ledig stilling som forskningsassistent

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) har en ledig stilling som forskningsassistent på ProCritS prosjektet

(se informasjon om prosjektet nedenfor).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeidet med datainnsamling i prosjektet vår/sommer 2021, med hovedvekt på transkribering av intervju. Stilingen gir også muligheter for deltagelse i mange av prosjektets aktiviteter, digitale møter og workshops her i Stavanger. Engasjementet vi gi den rette studenten nyttige erfaringer innen forskning og forskingsmetode og kan være et grunnlag for å skrive masteroppgave knyttet til prosjektet våren 2022.

Engasjementet vil være timelønnet og er estimert til 120-150 timer. Engasjementet lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, l.pl. 17.515, kode 1018, LR 02, alternativ 6 uten tjenesteansiennitet (ltr 25 pr 1.5.18). Studentassistenter med tre års høyere utdanning innplasseres i alternativ 9 (ltr 34 pr 1.5.18). Feriepenger kommer i tillegg.

Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety (ProCritS)

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse forutsetningene mulighetsrommet og forutsetningene for å unnta ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner fra innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester innen transport av kritisk syke og anskaffelser av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i forhold til de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Er du interessert i stillingen, vennligst send CV og kort søknad til kenneth.a.pettersen@uis.no senest 6.5.2021.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Webinar med Reflekt: How to deal with difficult to predict events?

Webinar med Reflekt!
 
Mike and Graeme from Reflekt kindly agreed to arrange a Zoom webinar for SAMSIK and RAG-students on 24th February 2021, from 11:00 hrs. to 13:00 hrs.
The theme of the webinar will be resilience and the ability of an organization/country to respond to change. In the webinar, we will focus on vulnerability and dependency and will consider how to deal with difficulty to predict events.
 
 
Reflekt AS was started in October 2017 by Graeme Dick and Mike Pollard. The focus for the company is how learning from major accidents can be used to prevent new major accidents and to improve performance in an organization. Investigations of major accidents are extensive and provide a unique insight into conditions in the organizations involved. The understanding of technical, operational, and organizational factors that have contributed to major accidents is an important prerequisite for being able to learn. Understanding these factors is also important to be able to recognize them in minor incidents. Recognition of these factors may indicate that processes and practices are not functioning satisfactorily and that the organization is vulnerable to a serious incident and possibly to a major accident.
 

 

Faglig påfyll: podcaster om sikkerhet og risiko

Her er vårt forslag til interessante og faglig relevante podcaster. God fornøyelse!

 • PwC-podden
 • NSM podcast
 • Deloittecast
 • NUPI
 • IT-sikkerhet med CyberPilot (dansk)
 • Public Risk management (engelsk)
 • PwC – The global realities of Cybersecurity (engelsk)
 • Datatilsynet (dansk)
 • PwC’s Global Risk podcast series (engelsk)
 • Helt sikkert (podcast om IT-sikkerhet)
 • På krigsstien (Forsvarets høgskole)
 • OMS – Oslo Militære samfund
 • Digi (IT og privacy)
 • CSIS (Defence and security around the globe)
 • Smashing security (Best Security Podcast 2018 and 2019)
 • Krisepodden

Film og podcast om terrorsikring

Vi har lagt en liste med filmer og podcaster som er relevant for deg med interesse i terrorsikring.

BBC

 • My Brother the Islamist (2011)
 • My Brother the Terrorist (juli 2014)
 • Generation Jihad (april 2010)
 • The Secret War on Terror (september 2011)
 • The New Al-Qaeda: Jihad.com (2005)

HBO

 • Terror in Mumbai (2010)
 • The Newburgh Sting (2014)
 • Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden from 9/11 to Abbottabad (2012)

PBS – Frontline

 • Manhunt: Boston Bombers (mai 2013)
 • A Perfect Terrorist (november 2011)
 • Terror and Tehran (mai 2002)
 • The Insurgency (februar 2006)
 • Target American (oktober 2011)
 • The Torture Question (oktober 2005)
 • Trail of a Terrorist (oktober 2001)
 • The Interrogator (september 2011)
 • Top Secret America (september 2011)
 • Educating Sergeant Pantzke (juni 2011)
 • The Secret War (mai 2011)
 • Are We Safer (januar 2011)
 • The Wounded Platoon (mai 2010)
 • The War Briefing (oktober 2008)
 • Bad Voodoo’s War (april 2008)
 • Rules of Engagement (februar 2008)
 • Cheney’s Law (oktober 2007)
 • Endgame (juni 2007)
 • Spying on the Home Front (mai 2007)
 • The Enemy Within (oktober 2006)
 • Private Warriors (juni 2005)
 • The Soldier’s Heart (mars 2005)
 • A Company of Soldiers (februar 2005)
 • Secret Ground (september 2004)
 • Chasing Saddam’s Weapons (januar 2004)
 • Al Qaeda in Yemen (mai 2012)
 • Syria Behind the Lines (april 2013)
 • The Battle for Syria (september 2012)
 • Kill/Capture (mai 2011)
 • Fighting for bin Laden (mai 2011)
 • Al Qaeda’s New Front (januar 2005)
 • Son of al Qaeda (april 2004)
 • In Search of al Qaeda (november 2002)
 • Faith and Doubt at Ground Zero (september 2002)
 • Hunting bin Laden (september 2001)

National Geographic

 • Inside the Nuclear Threat (2010)
 • Inside Combat Rescue (2013)
 • Inside Guantanamo (2012)
 • Inside the Afghanistan War (2012)
 • Inside the State Department (2010)
 • CIA Confidential (2009)
 • Inside the Green Berets (2007)
 • Inside the Special Forces (2003)
 • Inside the White House (1996)
 • Seal Team Six: The Raid on Osama bin Laden
 • The Last Days of Osama bin Laden (2011)
 • Giuliani’s 9/11 (2010)

Andre produsenter

 • The Terrorists Who Came Home (januar 2011) United Nations
 • Four Lions (2010)
 • Informants (2014) Al-Jazeera
 • Fighting in the Fifth Dimension (februar 2012) Al-Jazeera
 • Flight from Terror (august 2014) CNN
 • I knew bin Laden (desember 2011) Al-Jazeera
 • In The Footsteps of Osama bin Laden (april 2012) CNN
 • Searching for the Roots of 9/11 (2003)
 • United 93 (2006)
 • Zero Dark Thirty (2012)

BBC Podcast

 • Nigeria Undercover (juli 2014)
 • Assignment: Roubles & Radicals in Dagestan (november 2011)