Ledig stilling som forskningsassistent

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) har en ledig stilling som forskningsassistent på ProCritS prosjektet

(se informasjon om prosjektet nedenfor).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeidet med datainnsamling i prosjektet vår/sommer 2021, med hovedvekt på transkribering av intervju. Stilingen gir også muligheter for deltagelse i mange av prosjektets aktiviteter, digitale møter og workshops her i Stavanger. Engasjementet vi gi den rette studenten nyttige erfaringer innen forskning og forskingsmetode og kan være et grunnlag for å skrive masteroppgave knyttet til prosjektet våren 2022.

Engasjementet vil være timelønnet og er estimert til 120-150 timer. Engasjementet lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, l.pl. 17.515, kode 1018, LR 02, alternativ 6 uten tjenesteansiennitet (ltr 25 pr 1.5.18). Studentassistenter med tre års høyere utdanning innplasseres i alternativ 9 (ltr 34 pr 1.5.18). Feriepenger kommer i tillegg.

Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety (ProCritS)

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse forutsetningene mulighetsrommet og forutsetningene for å unnta ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner fra innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester innen transport av kritisk syke og anskaffelser av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i forhold til de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Er du interessert i stillingen, vennligst send CV og kort søknad til kenneth.a.pettersen@uis.no senest 6.5.2021.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *