MEE115: Social science research methods

Social science and research methods er et fag som omhandler de metodiske valgene man tar i utviklingen av et forskningssprosjekt. Det gir en innføring i både kvalitative og kvantitative metoder. Faget blir undervist på engelsk da det også er satt opp for engelskspråklig master.

Vurderingsgrunnlaget er en fem timers hjemmeeksamen. For å være kvalifisert til hjemmeeksamen må studenter å godkjent et forskningsdesign. Forskningsdesignet kan enten være individuelt eller bestå av grupper opp til tre studenter. Dette prosjektet omhandler å utvikle et utkast til en potensiell fremtidig masteroppgave, hvor fokuset ligger på de metodiske fremgangsmåtene og valgene man ville tatt i en faktisk utførelse av prosjektet.

Du kan lese mer om faget her.

Eksamensoppgaver:

Eksamensbesvarelser og løsningsforslag:

Semesteroppgaver: