SAM510: Risikobasert styring

Vurdering består av en skriftlig eksamen og et gruppeprosjekt. Gruppeprosjektet skal levere inn prosjektoppgaven sinn, samt presentere funnene fra prosjektet foran klassen. Tidlig i semesteret skal gruppene også skrive et felles artikkelsammendrag og presentere dette eller reise spørsmål om artikkelen foran klassen. Disse fremførelsene er obligatoriske. Eksamenen og prosjektinnleveringen teller 60/40.

Faget tar for seg flere analyseteknikker og styringsmetoder. Risikobasert styring kan for de med bakgrunn i samfunnsfag være litt utfordrende som følge av statistikkoppgaver. Det anbefales å starte tidlig med øvingsoppgavene, slik at statistikk ikke blir problematisk på eksamenen. Du kan lese mer om faget her.

Øvingsoppgaver med løsningsforslag:

Tidligere eksamener:

Løsningsforslag:

Tidligere eksamensbesvarelse:

Prosjektoppgaver: