SAM515: Krisehåndtering

I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.
Faget har en skriftlig hjemmeeksamen, og det skal leveres inn to kronikker som må bli godkjente. Du kan lese mer om faget her.

Tidligere eksamener:

Tidligere eksamensbesvarelser:

Eksamensbesvarelse høst 2023