STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

Dette faget bygger på Sannsynlighet og Statistikk 1. For å kunne gå opp til eksamen, må man få godkjent minst 8 av 12 øvinger. Eksamenen er skriftlig og varer i 4 timer. Faget foregår på engelsk.

Det er ingen klasseromsundervisning i dette faget med forelesninger, da disse er gitt på video. Det legges til rette for felles øvinger i klasserom med assistenter. Du kan lese mer om faget her.

Lenke til forelesningsvideoer på engelsk finner du her

Øvingsoppgaver:

Løsningsforslag til øvinger:

Gamle eksamensoppgaver:

Løsningsforslag på eksamener: